20-21 Ekim 2014 tarihinde YÖK Başkanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan 3. Açık Erişim Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ve sunumlar http://www.acikerisim.org adresinde.